Puławy Fabryczne

WOJSKA POLSKIEGO 7

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Prowadzimy szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym dla środowisk niepełnosprawnych oraz dla Polonii. Organizujemy kolonie, obozy, zimowiska, zloty, festiwale, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy itd.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.